top of page

Polityka prywatności

Celem Polityki Prywatności jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze sprzedażą produktów przez: Katarzyna Kramnik Realness, ul. Cz. Niemena 5B/12, 81-603 Gdynia (dalej: Youkali). 

Podstawa, cel i okres przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej. 

Zakres zbieranych danych

Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego Youkali dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć, w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres gromadzonych danych jest ściśle zależny od rodzaju świadczonej usługi i obejmuje:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • adres do wysyłki zamówienia

 • numer telefonu

 • dane dotyczące przeglądarki wykorzystywane przez chat online 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Kramnik Realness z siedzibą w Gdyni, ul. Cz. Niemena 5B/12.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub pod adresem e-mail: kasia@youkali.pl

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach realizacji zamówień, korespondencji transakcyjnej, wysyłki e-maili promocyjnych (newsletter) oraz innych form działań promocyjnych.

 4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

 6. Dane osobowe przechowywane są do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

 7. Każdy Klient posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

 8. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na realizowane przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

bottom of page